Dokončení rekonstrukce fasády v ul. Na Celné 9 Praha 5 Smíchov. Rok 2011

Dokončení rekonstrukce fasády v ul. Na Celné 9 Praha 5 Smíchov. Rok 2011

—————

Zpět